Rappaport

בשנת 2006 יזמה קרן משפחת רפפורט את מיזם ״פרסי רפפורט״ אשר מוענקים כיום בשלושה תחומים: אמנות (בשיתוף עם מוזיאון תל אביב לאמנות), עשייה נשית פורצת דרך (בשיתוף עם עיתון ״לאשה״) ובשנת 2010 (בשיתוף עם מכון רפפורט למחקר במדעי הרפואה שליד הטכניון) נוסד הפרס למצוינות בתחום המחקר הביו רפואי. פרס זה מוענק מדי שנה למדענים בגין מחקר רפואי או ביו-רפואי אשר יש בו מצוינות, פריצת דרך או חידוש ואשר יש בהם לתרום לקידום בריאות האדם ולטובת הכלל. בנוסף על המחקר להיות בעל השלכות טיפוליות ממשיות ויישומיות לטובת האנושות. מטרת הפרס הינה לסייע למדענים להתמסר לעבודתם ולהוקיר ולעודד אותם להגיע להישגים בתחום המחקר המדעי והקליני המקדם באופן משמעותי תחום רפואי ספציפי כגון פיתוח תרופה או הבנה חדשה לגבי אופן טיפול במחלה ספציפית.