קול קורא

קול קורא

קרן ברוך ורות רפפורט

פרס רפפורט למצוינות במחקר ביו-רפוא

בתחום ההנדסה לשנת תשע"ח -2018

 

קול קורא
פרס רפפורט למצוינות במחקר ביו-רפואי 
בתחום ההנדסה לשנת תשע"ח - 2018
קרן ברוך ורות רפפורט מזמינה בזאת הגשת מועמדות ל "פרסי רפפורט למצוינות במחקר ביו-רפואי" בתחום ההנדסה. הוועדה תיתן תשומת לב מיוחדת להצעות בתחום פיתוח של מכשור ומתקנים רפואיים. 
בשנת תשע"ח -  2018  יוענקו 3 פרסים לחוקרים ישראלים שימצאו ראויים לכך על ידי הוועדה הבוחרת: 
1. פרס בסך 50,000 US$ יוענק לחוקר/ת בכיר/ה על מחקר שהוביל או שיכול להוביל לאבחנה, לפיתוח תרופה או לטיפול המתבססים על מכשור רפואי, מחקר שמהווה לכן פריצת דרך בעלת חידוש משמעותי.
2. פרס ביכורים בסך 30,000 US$ יוענק לחוקר/ת צעיר אשר מחקרו/ה הינו בעל פוטנציאל לפיתוחים דומים. 
3. 4 פרסים בסך 5,000 US$ כ"א יוענקו לסטודנטים/ות מצטיינים/ות לתואר שלישי בשטחי ההנדסה המשיקים לתחום הרפואה. פרסים אלו יוענקו לסטודנטים/ות שהשיגו הישגים משמעותיים בתחומי המחקר שלהם. מועמדותם תוגש דרך המוסדות להשכלה גבוהה בהם הם לומדים. כל מוסד יוכל להגיש עד 5 מועמדים.
טפסי מועמדות יש להגיש עד ליום ה- 30.11.2017 באתר:

קרן ברוך ורות רפפורט מזמינה בזאת הגשת מועמדות ל "פרסי רפפורט למצוינות במחקר ביו-רפואי" בתחום ההנדסה. הוועדה תיתן תשומת לב מיוחדת להצעות בתחום פיתוח של מכשור ומתקנים רפואיים.

בשנת תשע"ח -  2018  יוענקו 3 פרסים לחוקרים ישראלים שימצאו ראויים לכך על ידי הוועדה הבוחרת:

  • פרס בסך 50,000 US$ יוענק לחוקר/ת בכיר/ה על מחקר שהוביל או שיכול להוביל לאבחנה, לפיתוח תרופה או לטיפול המתבססים על מכשור רפואי, מחקר שמהווה לכן פריצת דרך בעלת חידוש משמעותי.

  • פרס ביכורים בסך 30,000 US$ יוענק לחוקר/ת צעיר אשר מחקרו/ה הינו בעל פוטנציאל לפיתוחים דומים. 

  • 4 פרסים בסך 5,000 US$ כ"א יוענקו לסטודנטים/ות מצטיינים/ות לתואר שלישי בשטחי ההנדסה המשיקים לתחום הרפואה. פרסים אלו יוענקו לסטודנטים/ות שהשיגו הישגים משמעותיים בתחומי המחקר שלהם. מועמדותם תוגש דרך המוסדות להשכלה גבוהה בהם הם לומדים. כל מוסד יוכל להגיש עד 5 מועמדים.טפסי מועמדות יש להגיש עד ליום ה- 30.11.2017.

: